top of page

OXIDO BLACK

F2D Oxido Black
Oxido Black Talerz płaski 28 cm 1.jpg

KOD: 605002

OXIDO BLACK TALERZ PŁASKI

28,5 CM

Cena netto

64,96

Oxido Black Talerz do pasty 22,5 cm 1.jp

KOD: 605006

OXIDO BLACK TALERZ DO PASTY

22,5XH7 CM

Cena netto

60,89

Oxido Black Półmisek prostokątny 22x10 c

KOD: 605003

OXIDO BLACK PÓŁMISEK PROSTOKĄTNY 22X10 CM

Cena netto

32,44

Oxido Black Talerz płaski 26 cm 1.jpg

KOD: 605001

OXIDO BLACK TALERZ PŁASKI

26 CM

Cena netto

56,83

Oxido Black Talerz głęboki 18 cm 1.jpg

KOD: 605005

OXIDO BLACK TALERZ GŁĘBOKI

18XH5,5 CM

Cena netto

48,70

Oxido Black Talerz płaski 21 cm 1.jpg

KOD: 605000

OXIDO BLACK TALERZ PŁASKI

21 CM

Cena netto

40,57

Oxido Black Półmisek prostokątny 28x20 c

KOD: 605004

OXIDO BLACK PÓŁMISEK PROSTOKĄTNY 28X20 CM

Cena netto

60,89

OXIDO RUSTY

F2D Oxido Rusty
Oxido Rusty Talerz płaski 28 cm  1.jpg

KOD: 605012

OXIDO RUSTY TALERZ PŁASKI

28,5 CM

Cena netto

64,96

Oxido Rusty Talerz do pasty 22 cm 1.jpg

KOD: 605016

OXIDO RUSTY TALERZ DO PASTY

22,5XH7 CM

Cena netto

60,89

Oxido Rusty Półmisek 22x10 cm 1.jpg

KOD: 605013

OXIDO RUSTY PÓŁMISEK PROSTOKĄTNY 22X10 CM

Cena netto

32,44

Oxido Rusty Talerz płaski 26 cm 1.jpg

KOD: 605011

OXIDO RUSTY TALERZ PŁASKI

26 CM

Cena netto

56,83

Oxido Rusty Talerz głęboki 18 cm 1.jpg

KOD: 605015

OXIDO RUSTY TALERZ GŁĘBOKI

18XH5,5 CM

Cena netto

48,70

Oxido Rusty Talerz płaski 21 cm 1.jpg

KOD: 605010

OXIDO RUSTY TALERZ PŁASKI

21 CM

Cena netto

40,57

Oxido Rusty Półmisek 28x20 cm 1.jpg

KOD: 605014

OXIDO RUSTY PÓŁMISEK PROSTOKĄTNY 28X20 CM

Cena netto

60,89

OXIDO COBALT

F2D Oxido Cobalt
Oxido Cobalt Talerz płaski 28 cm 1.jpg

KOD: 605022

OXIDO COBALT TALERZ PŁASKI

28,5 CM

Cena netto

64,96

Oxido Cobalt Talerz do pasty 22 cm 2.jpg

KOD: 605031

OXIDO COBALT TALERZ DO PASTY

22,5XH7 CM

Cena netto

60,89

Oxido Cobalt Półmisek prostokątny 22x10

KOD: 605025

OXIDO COBALT PÓŁMISEK PROSTOKĄTNY 22X10 CM

Cena netto

32,44

Oxido Cobalt Talerz płaski 26 cm 1.jpg

KOD: 605021

OXIDO COBALT TALERZ PŁASKI

26 CM

Cena netto

56,83

Oxido Cobalt Talerz głęboki 18 cm 2.jpg

KOD: 605030

OXIDO COBALT TALERZ GŁĘBOKI

18XH5,5 CM

Cena netto

48,70

Oxido Cobalt Talerz płaski 21 cm 1.jpg

KOD: 605020

OXIDO COBALT TALERZ PŁASKI

21 CM

Cena netto

40,57

Oxido Cobalt Półmisek prostokątny 28x20

KOD: 605026

OXIDO COBALT PÓŁMISEK PROSTOKĄTNY 28X20 CM

Cena netto

60,89

OXIDO EMERALD

F2D Oxido Emerald
F2D Oxido Emerld Talerz płaski 28,5 cm 1

KOD: 605037

OXIDO EMERALD TALERZ PŁASKI

28,5 CM

Cena netto

64,96

F2D Oxido Emerld Talerz głęboki 22,5 cm

KOD: 605046

OXIDO EMERALD TALERZ DO PASTY

22,5XH7 CM

Cena netto

60,89

F2D Oxido Emerld Półmisek 22x10 cm 1.jpg

KOD: 605040

OXIDO EMERALD PÓŁMISEK PROSTOKĄTNY 22X10 CM

Cena netto

32,44

F2D Oxido Emerld Talerz płaski 26 cm 1.j

KOD: 605036

OXIDO EMERALD TALERZ PŁASKI

26 CM

Cena netto

56,83

F2D Oxido Emerld Talerz głęboki 18 cm 2.

KOD: 605045

OXIDO EMERALD TALERZ GŁĘBOKI

18XH5,5 CM

Cena netto

48,70

F2D Oxido Emerld Talerz płaski 21 cm 1.j

KOD: 605035

OXIDO EMERALD TALERZ PŁASKI

21 CM

Cena netto

40,57

F2D Oxido Emerld Półmisek 28x20 cm 1.jpg

KOD: 605041

OXIDO EMERALD PÓŁMISEK PROSTOKĄTNY 28X20 CM

Cena netto

60,89

bottom of page